Activiteiten

Wekelijks wordt er voor iedere leeftijdsgroep een groepsavond georganiseerd in gemeenschapshuis de Schaapskooi in Gastel. Iedere groepsavond duurt 1,5 uur.

Daarnaast organiseren we nog een aantal extra activiteiten. Hieronder een opsomming met korte toelichting van de activiteiten die jaarlijks weer terug keren.

Minioren-, Maxioren-, Junioren- en Seniorendag

Dit is een districtsactiviteit welk ieder jaar weer door een andere afdeling van ons district wordt georganiseerd. De leiding gaat dan samen met de desbetreffende leeftijdsgroep naar de andere afdeling toe om samen met andere Jong Nederlanders een gaaf spel te spelen. Deze speldagen vinden meestal plaats in het najaar.

Sint-Maarten

Traditiegetrouw mogen we het Sint-Maartenfeest niet overslaan. Op een vrijdagavond rond 11 november zullen de leden samen met de leiding een lampionnenoptocht lopen door de straten van Gastel met als hoogtepunt het kampvuur met natuurlijk lekkere warme chocolademelk. De kinderen zullen tijdens een van de groepsavonden een lampion knutselen.

Sinterklaas

Als jeugdvereniging kunnen we deze kindervriend natuurlijk niet vergeten. Bij de jongere groepen komt zwarte Piet op bezoek. De oudere groepen maken een surprise of hebben een themagericht spelactiviteit. Dit activiteit vindt altijd plaats tijdens een groepsavond.

Kerstspektakel

De leiding zorgt voor een spelactiviteit voor de groepen en na afloop van de activiteit is er voor de leden nog een kerstdiner à la Jong Nederland.

Mini-Boerenbal

In de aanloop naar carnaval organiseren we in de Schaapskooi het Mini-Boerenbal. Tijdens dit carnavalsbal worden twee jeugdleden (meestal uit de Juniorengroep) in het on-echt met elkaar verbonden. Na de trouwceremonie zal iedere leeftijdsgroep een optreden verzorgen. Dit optreden wordt tijdens de groepsavonden grondig voorbereid. Uiteindelijk is er nog een feest. Tijdens het Mini-Boerenbal is iedereen in Gastel van harte welkom. Ook het grote prinsenpaar, grote boerenbruidspaar en het jeugdprinsenpaar is dan van de partij. De avond start met een optocht. Om 19.00 uur arriveert de optocht bij de Schaapskooi.

Paasactie

Een jaarlijkse actie, is de paasactie. Deze vindt een week voor Pasen plaats. De leden gaan dan langs de deuren om doosjes met gekleurde paaseieren te verkopen. Met dit geld kunnen we weer leuke activiteiten organiseren of nieuw (spel)materiaal aankopen.

Kamp

Het jaarlijkse kamp is het hoogtepunt van het seizoen. We hopen dan ook dat er zoveel mogelijk kinderen meegaan. Het kamp vindt altijd plaats in de week van Hemelvaart. De kinderen die in de bovenbouw van de basisschool en in het voortgezet onderwijs zitten gaan altijd van woensdagavond tot zondagmiddag op kamp. De kinderen van de onderbouw mogen van zaterdagochtend tot zondagmiddag genieten van hun kampavontuur.

Ieder jaar gaan we naar een blokhut toe met daarbij een grasveld om te ravotten en bos om leuke en uitdagende spellen te spelen. Er gebeurt in deze vijf dagen zo ontzettend veel dat we dat niet allemaal kunnen beschrijven. De kinderen van de bovenbouw en het voortgezet onderwijs zullen altijd in tenten slapen. De kinderen van de onderbouw in de blokhut.

In tegenstelling tot de andere activiteiten zijn we voor het kamp genoodzaakt een kampbijdrage te vragen aan de deelnemers. Een aantal weken voor aanvang van het kamp ontvangt u een inschrijfformulier waarin ook de hoogte van het kampgeld staat vermeld. Met dit geld worden in prin-cipe alle onkosten die op kamp gemaakt worden betaald, zoals de huur van de blokhut, het eten, de entree voor bepaalde activiteiten, de aankoop van specifieke materialen, enzovoort.

Flessenactie

In juni organiseren we altijd een flessenactie. Op een vrijdagavond gaan we dan samen met alle clubleden huis-aan-huis in Gastel om lege statiegeldflessen en/of –kratten op te halen. Met dit geld kunnen we weer leuke activiteiten organiseren of nieuw (spel)materiaal aankopen.

Afsluiting groepen

Iedere leeftijdsgroep sluit het seizoen af met een eigen groepsactiviteit. De jongere groepen hebben meestal een eendaagse activiteit. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar een speeltuin of zwembad. De oudere groepen gaan meestal met de tenten een weekendje weg.

Wandelvierdaagse

Ongetwijfeld heeft u al eens gehoord van onze Wandelvierdaagse. Deze activiteit organiseren we jaarlijks in de eerste week van juli van dinsdag tot en met vrijdag. De routes zijn 7,5 km en onderweg wordt er gezorgd voor een versnapering. Deelnemers betalen een kleine bijdrage maar leden van Jong Nederland Gastel en kinderen die nog niet op de basisschool zitten, lopen gratis mee. Op vrijdag is er altijd een feestelijke afsluiting in de Schaapskooi.

Overige activiteiten

Naast eerdergenoemde activiteiten is onze leiding ook vrij om zelf activiteiten te organiseren, zoals een dropping of greppeltocht lopen, pannenkoeken bakken, dorpsspel spelen, enzovoort. Meestal vinden deze plaats tijdens een groepsavond en worden u en uw kind hier tijdig van op de hoogte gesteld.