Over ons

Jong Nederland Gastel is een jeugd- en jongerenvereniging die aangesloten is bij de landelijke organisatie Jong Nederland. De doelstelling van Jong Nederland is om jonge mensen de ruimte geven die ze nodig hebben. Dit doet zij door kinderen en jongeren een gevarieerd spel aan te bieden. Activiteiten en spellen bij Jong Nederland zijn daardoor gebaseerd op de volgende drie pijlers:

  • Sport en Spel
  • Creativiteit
  • Buitenleven

Omdat iedereen het leuker vindt om met eigen leeftijdgenootjes te spelen, is de club ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. In Gastel kun je vanaf groep 0 van de basisschool lid worden. Als je de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt, is het mogelijk dat je leider of leidster wordt. Dit gebeurt in nauw overleg met de vereniging en met de persoon in kwestie.

De landelijke organisatie Jong Nederland is onderverdeeld in districten. En deze districten bestaan weer uit afdelingen. Jong Nederland Gastel is zo’n afdeling. Samen met Jong Nederland Budel-Schoot, Borkel & Schaft en Leende vormen wij het district JNGB.

Aangesloten zijn bij een landelijke organisatie heeft een aantal voordelen:

  • Automatische aanvullende WA- en ongevallenverzekering voor alle leden.
  • Leiding en bestuursleden van afdelingen kunnen nuttige trainingen krijgen.
  • Professioneel vangnet voor afdelingen in de problemen.
  • Doorlopende nieuwe activiteitenideeën voor alle leiding.
  • Verschillende districts- of landelijke activiteiten voor de jeugdleden.
  • En nog veel meer…………